Kwestionariusz ENEX dla firm

Celem projektu ENEX jest opracowanie zaawansowanych kursów szkoleniowych dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych, jak również osób pracujących, skupiających się na rosnącym znaczeniu nanotechnologii w przemyśle, badaniach i społeczeństwie jako takim.

Nanotechnologia to szybko rozwijający się obszar badań i działalności, otwierający nowe rynki i prowadzący do powstawania nowych produktów, procesów i usług w niemal wszystkich sektorach przemysłu. W rezultacie nieustannie rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowany personel w firmach produkujących i wykorzystujących nanotechnologię, jak również instytutach badawczych opracowujących tego typu technologie oraz firmach konsultingowych i innych instytucjach skupiających się na procesie wprowadzania nanotechnologii na rynek.
Kursy szkoleniowe ENEX będą opierały się na podejściu interdyscyplinarnym, łącząc moduły na temat nanotechnologii z treściami dotyczącymi zarządzania innowacjami.

Niniejsza ANKIETA pomoże zidentyfikować konkretne potrzeby w zakresie nanotechnologii i zarządzania innowacjami produktowymi/procesowymi w firmach, instytucjach R&D i firmach konsultingowych, a także zdefiniować/udoskonalić właściwe treści szkoleniowe kursu ENEX.

Dla wygody, termin „firma” w niniejszym kwestionariuszu oznaczać będzie każdego rodzaju działalność przetwarzającą, produkującą, wykorzystującą i/lub skupiającą się na nanotechnologii (tj. zakłady produkcyjne, instytuty badawcze, wydziały uczelni wyższych, firmy konsultingowe, agencje transferu technologii, stowarzyszenia branżowe itp.).

Wszystkie informacje ujawnione przez firmę na potrzeby niniejszego badania ankietowego będą traktowane jako dane ściśle poufne. Odpowiedzi zebrane za pomocą niniejszego kwestionariusza zostaną podsumowane w raporcie końcowym, który będzie dostępny dla wszystkich uczestników zainteresowanych danymi informacjami.